MAKİNALAR
 
PacWire SD Serisi Söve Kesme Makinesi
 
 
PacWire SY Serisi Söve Kesme Makinesi
 
 
PacWire EXTRA Serisi Söve Kesme Makinesi
 
 
PacWire JUMBO Serisi Söve Kesme Makinesi
 
 
Kartonpiyer Kesme Makinasi
 
 
FastCut Serisi
 
 
ARC Cutter
 
 
Söve Kaplama Makinesi
 
 
Harç Kariştirma Makinasi